سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

فصل پاییزی

کنون 

زندگی اندوهی است مرگبار ،

که بر دوشم سنگینی می کند !


رنجی است انبوه ،

اندوه رفتن تو ...

 

پرسه


نوشته شده در شنبه 94/9/7ساعت 1:5 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

 

به سفر می اندیشم !

به آن جایی که تن بی معنا ،

و حضور پر رنگ است ...

به آن جایی که از رخوت زیستن تهی ،

و از هستی سرشار است ...

من به رفتن می اندیشم !

به آن جایی که زشتی ها،پوچ !

و زیبایی ها حقیقی است ...

آری ، من به مرگ می اندیشم ...

 

نوشته : پرسه


نوشته شده در یکشنبه 94/9/1ساعت 6:9 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

عشق برایم کیمیا شد !

و زندگی چیزی جز عشق نیست ...


پس برایم فاتحه بخوانید!

من بدون عشق مرده ام ...

 

پرسه


نوشته شده در دوشنبه 94/8/18ساعت 8:16 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

دیگر خورشید نتابید !

وقتی که ابری شدیم ،

آسمان و من ...

آنجا بود که حضور معنایی دیگر پیدا می کرد !

دردم پاکت خالی سیگارم بود ،

و امیدم برگ ها !

امیدم ...

چه لذت بخش و چه مایوس کننده فرقی نمی کرد ،

چون دیگر خورشید نمی تابید .

و این بود آغاز من برای زیستن !

آغازی به سوی آزادی ...

به سوی ابدیت ...

به سوی لذتی ژرف و حقیقی ...

به سوی تمام آنچه از خدا تصور داشتم تا به آن روز ،

و شاید فراتر ...!


بی وقفه می دویدم

نه سنگی بود که زیر پای لنگ من برود !

و نه چوبی لای چرخ زندگی ...


دیگر تمام شده بود و اهمیتی نداشت ،

خورشید بی خورشید .

آنچه تا به آنروز درباره خورشید می گفتند دروغ بود !

و من تازه فهمیده بودم ...!

پس بی گمان می تاختم !

به سوی رهایی ...

گاهی نا امیدی بسراغم می آمد ،

فکر می کردم دچار وهم و خیال شده ام .

ولی واقعیت این بود که من می دیدمش

آنچه که آزادی نامش بود را می دیدم

دور بود

ولی ممکن ...!


نمی دانم ...

دیرزمانیست به سویش شتابانم ولی ...

هنوز هم خیلی دور است ...

می بینمش ولی در دور دست ها ...

دور تر از ابرهایی که امیدبخش هستند ،

دورتر از ستاره هایی که فرسنگ ها با من فاصله دارند ،

دورتر از آسمانی که دیگر خورشیدی ندارد ،

و دورتر از ...

حتی خدا !


آری دور است ...

ولی ممکن ...

 

نوشته : پرسه


نوشته شده در چهارشنبه 94/8/6ساعت 6:52 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

 

 

براستی که خداوند انقلاب کرد!

 

 

وقتی تو را آفرید ...

 نوشته شده در پنج شنبه 94/7/30ساعت 7:14 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

امیدی نیست ...

تن خسته ،

قلب شکسته ،

و روح بی پروا !


صداها گنگ ،

تصویرها محو ،

و جان بی قرار پر کشیدن ...

نمی دانم !

شاید اینجا پایان من باشد ...

 

نوشته : پرسه


نوشته شده در دوشنبه 94/7/13ساعت 7:30 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

هرچه پیش می روم جز پوچی نیست ...

نمی دانم تقصیر چه کسی بود که اینگونه در گرداب تردید فرو رفتم ...

آنچه معلوم است تنهایی است که با من پیوند خورده است ...

تا ابد ...

 

"پرسه"


نوشته شده در یکشنبه 94/6/15ساعت 7:47 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

عشق بود

دلش لرزید

و آغوش را طلب کرد!


خاک بود

باران بارید

آمیخته شدند

و دمی که خدایی بود ...


لبخند زدی

و دنیا آغاز شد

تا من ...

 

میلادت مبارک

 

"پرسه"نوشته شده در شنبه 94/4/27ساعت 8:36 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

عاشق تو بودم،

و چقدر لذت بخش بود وقتی که عاشق تو بودم

و بوی عطر دیگری مستم می کرد!

چقدر خوب دروغ می گفتم در عشق،

آنقدر غلیظ که صداقتم نیز دروغین می شد.

آخ که چقدر خوب ادعای عشق می کردم.

وقتی به دروغ می گفتم دوستت دارم مست می شدم.

و تو چه زجری می کشیدی وقتی که روح دروغین عشق

در سیاهی چشمانم برایت سوسو می زد و ترا به کام اندوه می کشاند!


تو شبیه یک مترسک

در خاک فرو رفته بودی

و لذت هم آغوشی نصفه و نیمه ات با من،مردانگیت را قلقلک می داد!

آنقدر که فواره شدی در خویش

تا تاریکی مطلق ...


فکر می کردی فانوسی بر دوش مترسک باشم!؟

افسوس که نشد

افسوس که اشتباه فکر کردی.

و من تنها شدم ...

حالا مدام بر تنهایی ام درود می فرستم،

به دروغ!

آخ که چقدر خوب دروغ می گویم در عشق ...

بوی هوسناک بدنت را حفظ کرده ام دیگر!

آنقدر بو کرده ام ترا که لحظه به لحظه غرق می شوم در شهوت داشتنت!


ای کاش می فهمیدم که مترسک هم تنهاست . . .


در انتظار بودنت نخواهم نشست

خوب می دانم که تو رفته ای

و خوب می دانم که دلم تنگ می شود برایت

ای مترسک دروغین من ...

ای عشق ...

 

"پرسه"


نوشته شده در دوشنبه 94/4/15ساعت 5:4 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

درود ...  


نوشته شده در شنبه 94/4/13ساعت 8:4 عصر توسط مجتبی ابوترابی| نظرات ( ) |

   1   2   3   4   5   >>   >